Alam-Pedja naturskyddsområde och Ilmatsalu fiskdammar

Alam-Pedja naturskyddsområde skapades år 1994 och är ett av Estlands största skyddsområden, det tillhör Natura 2000 nätverk. Slättområdets nyckelvärde är dess ekologiska mångfald, myrar och floder, som erbjuder skydd för fåglar och dess bon som som är under naturskydd. Vägen till området går från Ilmatsalu fiskdammar, där Ilmatsalu-Kärevere Linnutee vandringsled börjar, på leden finns fågelskådningstorn, studieklass, eld- och picknickplatser.

Vandringsleden och fiskdammars omgivning är ett av de viktigaste livsmiljöer för flyttvattenfåglar, där man kan se upp till 200 fågelarter, varav flera är utrotningshotade arter.

Alam-Pedja naturskyddsområde skapades år 1994 och är ett av Estlands största skyddsområden, det tillhör Natura 2000 nätverk. Slättområdets nyckelvärde är dess ekologiska mångfald, myrar och floder, som erbjuder skydd för fåglar och dess bon som som ä

Egenskaper och utrustning
Newsletter