Angla Kulturarvscentrums workshops

Angla Kulturarvscentrum välkomnar dig till fem olika workshops som har fått sina namn efter väderkvarnen som ligger bredvid centret.
I Reinu krukmakeri (keramik), i Tedre smyckeri och smedja, i Lause skaparverkstad, i Viita ullverkstad och i Vilidu filtverkstad kan du lära dig gamla hantverkskunskaper under ledning av mästare i sina brancher. Dessutom finns Angla instrumentmakares- och snickeriverkstad i kulturarvscentret samt rummet för smakning av det hembakade brödet, i rummet finns en brödugn samt hantverksskafferi.
Workshops anordnas på tidigare förbeställning och man skall räkna med ca 1,5 timmar för att delta i en workshop.


Angla Kulturarvscentrum välkomnar dig till fem olika workshops som har fått sina namn efter väderkvarnen som ligger bredvid centret.
I Reinu krukmakeri (keramik), i Tedre smyckeri och smedja, i Lause skaparverkstad, i Viita ullverkstad och i Vili

Egenskaper och utrustning