Anreps minnesmärke på Kärstna Kapellberget

Kärstna lejonet är ett av de vackraste klassiska konstverk man kan hitta i Estland – på en jättestor klippa vilar ett malmlejon, huvudet med den fluffiga manen på tassarna. Minnesmärket restes år 1844 av Reinhold von Anreps son, generallöjtnant Joseph von Anrep när sin hemherrgård. Intressant att veta: generalen Reinhold von Anrep kom ut från slaget vid Austelitz som generallöjtnant, han stupade i kriget år 1807; statyn blev modellerad av den tyska skulptorn Christian Daniel Rauch.

Kärstna lejonet är ett av de vackraste klassiska konstverk man kan hitta i Estland – på en jättestor klippa vilar ett malmlejon, huvudet med den fluffiga manen på tassarna. Minnesmärket restes år 1844 av Reinhold von Anreps son, generallöjtnant Josep

Egenskaper och utrustning