Emajõe studieled

Vid Kantsi krogsbyggnad påbörjas en 3 km studieled, som gör en vandring på plankstigen kring landskapet vid floden, på våtmarkens låga ängar och går genom myrens björkskog. På leden finns tre viloplatser tillsammans med tältningsmöjligheter och en utsiktsplattform, där man kan titta på ängen. Det tar ca 1 timme att gå igenom studieleden, vandringen avslutas också vid krogsbyggnaden.

Emajõe studieled tilhör Peipsiveere naturskyddsområde.

Bra att veta: Peipsiveeres, med före detta namn Emajõe-Suursoo naturskyddsområdes främsta värde ligger i dess mångfald av våtmarker och Emajõe flods stora deltavåtmark. Naturskyddsområdet är under statligt skydd sedan år 1981. 

Vid Kantsi krogsbyggnad påbörjas en 3 km studieled, som gör en vandring på plankstigen kring landskapet vid floden, på våtmarkens låga ängar och går genom myrens björkskog. På leden finns tre viloplatser tillsammans med tältningsmöjligheter och en ut

Egenskaper och utrustning
Newsletter