Frihetsbron

Frihetsbron är en bro i Tartus innerstad som korsar ån Emajõgi. Bron förenar Lai gatan med Vene gatan. Nuvarande bron, vars broplatta är av järnbetong och båge av stål öppnades den 30 juli år 2009. Bron har en längd på 90 meter och en bredd på 13,35 meter. Under mörka tiden är bron belyst. På betongytorna på nedre delen av bron kan man hitta en hel del attraktiv gatukonst.

Eftersom det finns höga kuster och en smal flodbädd i brons läge, har man använt stället för att korsa bron redan i forntiden. Man vet inte exakt hur många broar det har funnits här innan Frihetsbron tidigare. 

Frihetsbron är en bro i Tartus innerstad som korsar ån Emajõgi. Bron förenar Lai gatan med Vene gatan. Nuvarande bron, vars broplatta är av järnbetong och båge av stål öppnades den 30 juli år 2009. Bron har en längd på 90 meter och en bredd på 13,

Egenskaper och utrustning