Frihetskrigets minnesmärke i Palermoskogen i Rakvere

I Rakveres Palermo hittar du ett minnesmärke för personer som avrättades i slutet av 1918 och början av 1919. Här avrättades 82 personer som straffades för att de var antingen för förmögna, välutbildade eller tilllhörde adeln eller var kyrkomän. 1935 restes ett minnesmärke för de avrättade. Minnesmärket förstördes 1940 och återställdes 1995.

Intressant att veta: här avrättades även kyrkomannen Sergi Florinskij, vars kvarlevor finns bevarade som en helgedom i Gudsmoders Födelses ortodoxa kyrka i Rakvere.

Platsen är döpt efter stadsdelen som skogen angränsar till, vilket i sin tur har fått namnet efter ett värdshus och sommarträdgård med samma namn. Det ursprungliga namnet tillhör självklart staden Palermo på Sicilien, vars frihetskamp vid den tiden var vida känd.

I Rakveres Palermo hittar du ett minnesmärke för personer som avrättades i slutet av 1918 och början av 1919. Här avrättades 82 personer som straffades för att de var antingen för förmögna, välutbildade eller tilllhörde adeln eller var kyrkomän. 1

Egenskaper och utrustning