Gravar för de som stupade i Frihetskriget med monument på Võru kyrkogård

På begravningsplatsen vilar soldater från estniska Frihetskriget.
Frihetskriget startade i november 1918, när Sovjetunionen anföll Republiken Estland och slutade den 2 februari 1920 med tecknande av fredsavtalet i Tartu. 

Under den sovjetiska okupationstiden förstördes monumentet. År 1987 började organisationen Vaba Sõltumatu Noorte Kolonn Nr 1 städa upp den gamla begravningsplatsen och den 23 juni 1988 återinvigdes monumentet. 2002 började Võrus Stadsförvalning rekonstruera begravningsplatsen. Det, av organisatsionen resta monument togs ner. Dess minnestavla och kors sattes upp på det nya monumentet.

På begravningsplatsen vilar soldater från estniska Frihetskriget.
Frihetskriget startade i november 1918, när Sovjetunionen anföll Republiken Estland och slutade den 2 februari 1920 med tecknande av fredsavtalet i Tartu. 

Under den sovj

Egenskaper och utrustning