Jungfru Maria kyrka I Paistu

De första uppgifterna om Paistu kyrka härstammar från år 1329 i samband med den litauiska rövfärden. Kyrkan som troligtvist byggdes i slutet av 1200-talet var till en början utan torn. Av den gamla byggnaden har det arkaiska åttadelade valvet bevarats. Valvet fick en målning som imiterar på stjärnhimlen på år 1903.
Intressant att veta: · Kyrktornet byggdes 1862-66 · Inredningen blev huvudsakligen färdig 1852, då altaren i nygotiska former installerades, likaså predikstolen och orgelläktaren. · Altarmålningen "Kolgata" är målad av Johann Karl Ludwig Maddaus (1852), orgelmästaren heter August Terkmann (1913)

De första uppgifterna om Paistu kyrka härstammar från år 1329 i samband med den litauiska rövfärden. Kyrkan som troligtvist byggdes i slutet av 1200-talet var till en början utan torn. Av den gamla byggnaden har det arkaiska åttadelade valvet bevarat

Egenskaper och utrustning