Karksi bymuseum

Karksi bymuseum har tre rum: kolchosrummet, mormors och farfars kammare och skolrummet.
I kolchosrummet kan man se gamla flaggor, vimplar, diplom och foton från kolchostiden.
Mormors och farfars kammare inhyser en stationär utställning av ett typiskt rum från en tidig 1900-tals Mulgigård.
I skolrummet presenteras Karksitraktens skolhistoria och lokal kulturhistoria från herrgårdarnas tid till samtiden.

Karksi bymuseum har tre rum: kolchosrummet, mormors och farfars kammare och skolrummet.
I kolchosrummet kan man se gamla flaggor, vimplar, diplom och foton från kolchostiden.
Mormors och farfars kammare inhyser en stationär utställning a

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt