Karksi floddal och ordenfästningens ruiner

Karksi dalen är en de vackraste och mest kända ställen i Viljandimaa. Åker man ner på den krokiga vägen syns över Linnaveski dammen Karksi fornborg. Man tror att på den naturligt välskyddade branta berget stod esternas fästning innan tyska orden började sina erövringar. Intressant att veta:

  • Ordenfästningen började byggas under 1200-talets andra hälft, stenbyggnader härstammar från 1300-1400-talet.
  • Under 1770-talet byggde man Peetrikyrkan i barockstil i ruiner.
  • Norr om kyrkan finns marskalken Lievens kapell som byggdes år 1730.

Karksi dalen är en de vackraste och mest kända ställen i Viljandimaa. Åker man ner på den krokiga vägen syns över Linnaveski dammen Karksi fornborg. Man tror att på den naturligt välskyddade branta berget stod esternas fästning innan tyska orden börj

Egenskaper och utrustning