Keila Mikaelskyrka

Harjumaas största medeltida landskyrka börjades förmodligen bygga genast efter att Nordestland underställdes Danmarks kung. Det finns inga uppgifter om kyrkans första år men ca. 1280 blev ett rymligt fyrkantigt kapell färdigt, som utgör koret till den nuvarande kyrkan.
Enligt 1400-1500 talets kyrkovärdens böcker var kyrkan ganska förmögen, den hade fyra altare.
Intressanta är det pseudogotiska tornet (1851, Johann Gottfried Exner), konst i renässans och barock, bl.a altarväggen och predikstolenoch ett antal begravningskapell till minne av traktens herrgårdsägare.

Se även 360* flygfotot (Joel Tammet).

Harjumaas största medeltida landskyrka börjades förmodligen bygga genast efter att Nordestland underställdes Danmarks kung. Det finns inga uppgifter om kyrkans första år men ca. 1280 blev ett rymligt fyrkantigt kapell färdigt, som utgör koret till de

Egenskaper och utrustning