Kiisatamme naturvandringsled

Kiisatamme naturvandringsled är en 3 km led, som presenterar Södra Estlands landskap och naturrikedom, där gemenskaperna växlas fort och det blir liksom en liten modell av Estland. Syftet med vandringsleden är att förklara människans och naturens samspel under århundradena. I hjärtat av leden finns Kiisa ek som är under naturskydd.

Vandringsleden är avsedd för alla. Man kan välja mellan olika ledlängder. Den passar för familjer, skolklasser, kollektiver som är intresserade av ursprungskulturen och naturen.

Vandringsleden kan passeras året om. Beroende på årstid, kan man passera leden till fots, på skidor eller på snöskor.

Kiisatamme naturvandringsled är en 3 km led, som presenterar Södra Estlands landskap och naturrikedom, där gemenskaperna växlas fort och det blir liksom en liten modell av Estland. Syftet med vandringsleden är att

Egenskaper och utrustning
Newsletter