Kolga herrgård

Här, i storartade Kolga herrgård kan du känna det hemlighetsfulla i historiens vindslag.

Från 1230 tillhörde Kolga herrgård cisterciensorden.1581 gav svenska kungen Johan III herrgården med omnejd till den svenska friherren och krigaren Pontus de la Gardie.

Sitt nuvarande utseende fick Kolga herrgård på 1820-talet, när byggnaden grundligt byggdes om till ett stilfullt klassicistiskt palats. Från slutet av 1600-talet till i dag har herrgården tillhört en och samma adelssläkt – ätten Stenbock.

Trots att en stor del av anläggningen ligger i ruiner, lämnar herrgården även idag ett storartat intryck.

Här, i storartade Kolga herrgård kan du känna det hemlighetsfulla i historiens vindslag.

Från 1230 tillhörde Kolga herrgård cisterciensorden.1581 gav svenska kungen Johan III herrgården med omnejd till den svenska friherren

Egenskaper och utrustning