Kristjan Jaak Petersons monument

Kristjan Jaak Petersons monument (1801-1822) blev klart år 1983, författarna var J. Soans och A. Murdmaa.
Kristjan Jaak Peterson (14.03.1801 – 04.08.1822) var en estnisk författare. Han studerade i Tartu universitets religions- och filosofiavdelning under åren 1819 – 20. Han kallade sig för en folkets trubadur, uppskattade att olika folk hade olika litteratur och trodde på estnisk nationallitteratur. Ungefär tjugofem av hans dikter finns kvar idag.

Kristjan Jaak Petersons monument (1801-1822) blev klart år 1983, författarna var J. Soans och A. Murdmaa.
Kristjan Jaak Peterson (14.03.1801 – 04.08.1822) var en estnisk författare. Han studerade i Tartu universitets religions- och filosofiavdeln

Egenskaper och utrustning
Newsletter