Kundas Lammasmäe

Lammasmäe i närheten av Kunda herrgård är en av de äldsta boplatserna i Estland. Områdets arkeologiska värde upptäcktes år 1872. Under utgrävningar har man hittat över 25 000 verktyg av ben. Fynden bevisar att Lammasmäe var bebott redan under stenåldern. När man senare fann verktyg med motsvarande kännetecken började man kalla den mesolitiska kulturen Kundakulturen efter det mest fyndrika området.

Lammasmäe i närheten av Kunda herrgård är en av de äldsta boplatserna i Estland. Områdets arkeologiska värde upptäcktes år 1872. Under utgrävningar har man hittat över 25 000 verktyg av ben. Fynden bevisar att Lammasmäe var bebott redan under sten

Egenskaper och utrustning