Maarjamäe memorial

Maarjamäe memorial (arkitekt A. Murdmaa, skulptör M. Varik) är anlagd vid Piritavägen på platån mellan Tallinnviken och Lasnamäe kalkstensbank till minnet av alla som stupade i kriget för Sovjetmakten.

Maarjamäe memorial omfattar både arkitektoniska och landskapselement. Memorialens centrala objekt är den 35 meter höga ”Isflyktens” obelisk, memorialensemblen omfattar dessutom begravningsplatser av matroser från minkryssarna ”Avtroil“ och ”Spartak“, lutande väggar fodrade med dolomitsten, lutande gräsytor, gångvägar mellan dessa och en bronsskulptur som föreställer en fågelflock i nöd.

Maarjamäe memorial (arkitekt A. Murdmaa, skulptör M. Varik) är anlagd vid Piritavägen på platån mellan Tallinnviken och Lasnamäe kalkstensbank till minnet av alla som stupade i kriget för Sovjetmakten.

Maarjamäe memorial omfattar både arkite

TripAdvisor Traveler Rating
Based on 42 reviews | Write a review
  • Stor välkänd obelisk !

    Obelisken resten till minne av de Sovjetiska soldater vilka stupade under WW II, i denna del av landet. Flera busslinjer från centrala Tallinn har busshållplats Marjamäe som avstigningsplats, en ...

  • Obelisken minner om Sovjetiska soldater !

    Bortom obelisken döljer sig minnesstenarna över ryska och estniska förband vilka medverkade i Harjumaa landskap under VK II . Även tyskarna har sin moderna krigskyrkogård här uppe på höjden. I ...

  • Minnesmärken av sovjetiska boende och deras offer sida vid sida

    Minnesmärken för sovjetiska beboare och deras offer ligger vid sida. Denna obelisk är för sovjetiska invånare, men strax i närheten av det finns svarta väggar med namn på mer än 22 000 estonier, som ...


Egenskaper och utrustning