Minnesmärke till Oscar Brackmann

Oscar Brackmann, 22.10.1841 – 10.02.1927, var Pärnus första och långvariga borgmästare under åren 1879-1915 och 1918-1919.

Han lade grunden för en målmedveten utveckling av Pärnu som kurort. På hans intiativ anlades strandparken, gyttjebadhuset och Waldofs cellulosafabrik. Under O. Brackmanns tid som borgmästare fick Pärnu järnvägsförbindelse med Valga och Tallinn och var den första staden i Tsarryssland att få elektrisk belysning. Lilla handelsstaden Pärnu blev även känd som en kurort och industristad.

Minnesmärket stod färdigt 1991. Skulptör Mati Karmin

Oscar Brackmann, 22.10.1841 – 10.02.1927, var Pärnus första och långvariga borgmästare under åren 1879-1915 och 1918-1919.

Han lade grunden för en målmedveten utveckling av Pärnu som kurort. På hans intiativ anlades strandparken, gyttjebadhu

Egenskaper och utrustning