Minnessten över Pühajõe revolt i Harjumäe

Minnesstenen av röd natursten på Harjumäe i Osula invigdes 1986 till minne av revolten i Pühajõe:

Võhandu å var helig för gamla ester, för den troddes vara boplats för Åskan. År 1640 byggde Sõmerpalu godsherre Ohm ett nytt sågverk vid Võhandu å, där han redan hade en spannmålskvarn. Därpå följande flera missväxtår i rad ansågs av bönderna bero på skändningen av den heliga ån. Den 8 juli 1642 rev bönderna både kvarnen och fördämningen vid ån. Revolten slogs ned med hjälp av militära styrkor och bönderna straffades hårt.

Kyrkoherden i Urvaste, Johann Gutsleff, har skrivit ner en liten bön (Voda Picer) av bonden Vihtla Jürgen från Erastvere som trycktes 1644.

Minnesstenen av röd natursten på Harjumäe i Osula invigdes 1986 till minne av revolten i Pühajõe:

Võhandu å var helig för gamla ester, för den troddes vara boplats för Åskan. År 1640 byggde Sõmerpalu godsherre Ohm ett nytt sågverk vid Võhand

Egenskaper och utrustning