Mõniste herrgårdspark

De allra första uppgifterna om Mõniste herrgård är från 1542. Herrgårdens sista ägare var släkten von Wulff. Herrgården förstördes under Frihetskriget.


Mõniste herrgårds 14,6 ha stora park anlades på 1840-talet. Parken är en av de äldsta i Võrumaa. Mõniste konstgjorda sjö spelar en viktig roll i parkens landskapsarkitektur. På platsen där herrgårdens huvudbyggnad en gång låg ligger nu en stor äng. Här växer gamla stora granar, ekar, lindar, masurbjörkar och lärkträd. Av mer sällsynta arter finns här benved, manchurisk valnötsträd, grön douglasgran mm.

Vid Võru-Valga landsväg nära parken står en björnskulptur som ett minne om populära vägprydnader från sovjettiden.

De allra första uppgifterna om Mõniste herrgård är från 1542. Herrgårdens sista ägare var släkten von Wulff. Herrgården förstördes under Frihetskriget.


Mõniste herrgårds 14,6 ha stora park anlades på 1840-talet. Parken är en av de äldst

Egenskaper och utrustning