Oandu - Ikla vandringsled

RMK vandringsled är den första vandringsleden som går genom hela Estland.

Den 370 km långa vandringen påbörjas i Norra Estland i Lahemaa Nationalpark från Oandu, leden går genom Kõrvemaas tjocka skogar och över en av Europas största våtmarker - Soomaa Nationalpark.

RMK vandringsled går genom 6 läner, 2 nationalparker och 9 skyddsområden och avslutas i Ikla, på gränsen av Estland-Lettland.

Leden är markerad med kilometerstolpar och skyltar som hjälper till att följa det rätta spåret. Informationstavlorna vid leden pratar om skogsbruk och skogsarv, kultur och semester.

RMK vandringsled är den första vandringsleden som går genom hela Estland.

Den 370 km långa vandringen påbörjas i Norra Estland i Lahemaa Nationalpark från Oandu, leden går g

Egenskaper och utrustning