Õisu herrgård och park

Õisu herrgårdsbyggnad i tidig klassicistisk stil är mestadels byggd på 1700-1800-talet, efter att kejsarinnan J. Petrovna gav herrgården i present till amiral Peter von Sivers änka år 1744. Infartsvägen till herrgården och gårdsplanen ramas in av bågformade visthus, stall och vagnslider. Byggnaden har genom tiderna inhyst både en mejeriskola och livsmedelsindustri.

Herrgårdsparken (11,4ha) bakom huvubyggnaden är anlagd i terrasser som leder till sjön, och som designades i engelsk stil efter ett projekt av arkitekten G. Kuphaldt. I den artrika parken växer det ca 85 trä- och buskarter. Parken livas upp av skulpturgruppen ”Ungdom”, en fontän och 3 dammar.

Õisu herrgårdsbyggnad i tidig klassicistisk stil är mestadels byggd på 1700-1800-talet, efter att kejsarinnan J. Petrovna gav herrgården i present till amiral Peter von Sivers änka år 1744. Infartsvägen till herrgården och gårdsplanen ramas in av

Egenskaper och utrustning