Põlva kyrkogård

Kyrkogården som etablerades år 1773 ligger på stranden av ån Orajõgi, stranden höjer stegvis. Man bör lägga märke till kyrkogårdens majestätiska entrégrind, som blev färdig år 1907.

Flera kulturpersoner är begravda i Põlva kyrkogård: prästen, diktaren, journalisten och tidningsredaktören G. A. Oldekop, prästen, skolförfattaren och läroboksutgivaren J. G. Schwartz, kyrkofullmäktigen, skolmästaren och körledaren O. G. Matthisson, skolinnovatören Johannes Käis, författaren och konstnären Jaan Vahtra, krigshistorikern, Frihetskorsets kavaljer, överstelöjtnant Oskar Kurvits med flera.

Kyrkogården som etablerades år 1773 ligger på stranden av ån Orajõgi, stranden höjer stegvis. Man bör lägga märke till kyrkogårdens majestätiska entrégrind, som blev färdig år 1907.

Flera kulturpersoner är begravda i Põlva kyrkogård: prästen

Egenskaper och utrustning