Rannu park och herrgårdsbyggnader

Rannu park är en park från herrgårdstiden som är delvis omgiven av en jordstensmur, parken kantas av herrgårdsbyggnader och den damm som en gång i tiden omgav borgen. Herrgårdens huvudbyggnad som låg i parken förstördes på 1970-talet. Kvar finns trädgårdsmästarbyggnaden, herrgårdens ladugård, vagnskjul och ett par byggnader till. I stället för herrgårdsbyggnaden har man etablerat ett folkhus. Parken är avsedd för fritidsaktiviteter, promenader med barn och för idrott (volleyboll, basket). Det är ett ställe där man än idag känner av herrgårdsägarnas rikedom och pompösa landskapsarkitektur. Hösten 2006 sattes en minnessten till Rannu slag upp i parken. År 2016 öppnade man en bänk ägnad åt Mats Traat. 

Rannu park är en park från herrgårdstiden som är delvis omgiven av en jordstensmur, parken kantas av herrgårdsbyggnader och den damm som en gång i tiden omgav borgen. Herrgårdens huvudbyggnad som låg i parken förstördes på 1970-talet. Kvar finns t

Egenskaper och utrustning