Räpinas Pappersbruk

Räpinas Pappersbruk (från början en papperskvarn) som stod färdigt 1734, är Estlands äldsta industriföretag med fortgående verksamhet och är samtidigt ett av de mest unika exempel på Europas indsutriella arkitektur. 1873 anlände den första pappersmaskinen från Tyskland till Räpina och den dåvarande papperskvarnen utvecklades till ett pappersbruk som började tillverka olika brev- och tryckpapper. Senare tillkom tre maskiner. En av maskinerna har byggts om och används ännu idag.

Som ett företag med stort miljöengagemang har pappersbruket som mål att förena modern och miljövänlig teknik med företagets nära 300 år långa erfarenhet.

Räpinas Pappersbruk (från början en papperskvarn) som stod färdigt 1734, är Estlands äldsta industriföretag med fortgående verksamhet och är samtidigt ett av de mest unika exempel på Europas indsu

Egenskaper och utrustning