Rogosi Herrgårds Hembygdsmuseum

Rogosi Herrgårds Hembygdsmuseum i Ruusmäe, i den kastelliknande herrgårdens porttorn, presenterar herrgårdens och de skolors historia som byggnaden har inhyst.

De första säkra uppgifterna om Rogosi herrgård är från 1603, när Stanislaw Rogosinsky från Polen blev herrgårdens ägare. Det är efter honom herrgården har fått sitt namn.

På 1620-talet överläts herrgården till ätten von Liebsdorff som ägde den i 130 år. 1776 förvärvdes herrgården av Christer Johann von Glasenapp vars familj ägde herrgården fram till 1919 när den förstatligades. Herrgårdens nuvarande planlösning är från Glasenapp-tiden. 1934 började herrgårdsbyggnaden att användas som skola. 1939 döptes platsen om till Ruusmäe.

Rogosi Herrgårds Hembygdsmuseum i Ruusmäe, i den kastelliknande herrgårdens porttorn, presenterar herrgårdens och de skolors historia som byggnaden har inhyst.

De första säkra uppgifterna om Rogosi herrgård är från 1603, när

Egenskaper och utrustning