Roiupalu studieled

Roiupalu studieled löper längs Ahja-flodens strand och i Roiupalu skog. Studieleden är markerad med orange färg på trästammarna. Vandringsleden visar sandklippor, en rekordhög tall, en unik gran med ovanlig bark och en offersten. Man kan bestämma trädens ålder och höjd och lämna mat till skogsdjuren. Studieleden ger kunskaper i både skog och natur. Leden är medelsvår till lätt, men det finns halkrisk på vissa bergsluttningar.

Roiupalu studieled löper längs Ahja-flodens strand och i Roiupalu skog. Studieleden är markerad med orange färg på trästammarna. Vandringsleden visar sandklippor, en rekordhög tall, en unik gran med ovanlig bark och en offersten. Man kan bestämma trä

Egenskaper och utrustning
Newsletter