Soomaa Nationalpark och besökscentrum

Soomaa Nationalpark grundades 1993 för att skydda ett ofördärvat område av mossar och myrar, artrika mader, lövängar och olika typer av skogar. Parkens varierande natur, unika kultur med hängbroar och stockbåtar och dess s.k. fem årstider har gjort den till en mycket populär attraktion.

I Kõrtsi-Tõramaa, på korsningen av gamla stallvägar, har man grundat ett naturcentrum. Här hittas information om vandringsleder och lokala tjänster samt man kan bekanta sig med den permanenta utställningen.

De mest populära målen bland besökarna i nationalparken är studielederna i Riisa och Kuraniidu högmosse, Ingatsi plankväg till Europas högsta mossbacke på 8 meter, samt alla utkikstorn och hängbroar.

Soomaa Nationalpark grundades 1993 för att skydda ett ofördärvat område av mossar och myrar, artrika mader, lövängar och olika typer av

Egenskaper och utrustning
Newsletter