Soontagana fornstad

Soontagana fornstad grundades på 600-700-talet i Avastes våtmarker och var en av de forntida väst-esternas mest kända fästningar. Det var en ringvallsfästning med måtten 50 x 100 m, som låg 6-7 m högre än de andra öarna i våtmarken.
Till fästningen ledde en väldigt hemlighetsfull undervattensväg igenom myren som bara införtrodda kunde passera. I samband med de sista dopen år 1226 kunde platsen betraktas som kapitulerad till de tyska korsriddarna.
Fornborgen omges idag av ett vackert kulturlandskap – ängar, gamla gårdar och steninhägnader. Vid sidan av en trevlig promenad och vackra vyer inväntas du vid eldplatsen och vandringsstugan.

Soontagana fornstad grundades på 600-700-talet i Avastes våtmarker och var en av de forntida väst-esternas mest kända fästningar. Det var en ringvallsfästning med måtten 50 x 100 m, som låg 6-7 m högre än de andra öarna i våtmarken.

Egenskaper och utrustning