Stenålderns studieled

Vid Reiuflodens mynning på Pärnuflodens vänstra strand har det anlagts en stenålderns studieled med belysta informationstavlor för att presentera den uråldriga visdomen av våra förfäder som var bofasta i området.

Vid den 400 m långa studieleden finns det informationstavlor om Paikuseområdets historia i bredare mening och om stenåldern med utgångspunkt i stenåldersbosättningar i Sindi-Lodja. Två båtlänningar för farkoster finns vid flodstranden.

Stenålderns studieled är den första etappen i Paikuse temapark med stenåldersby som förväntas bli klar inom fem år.

Stenåldersbyn gestaltar livet under stenåldern, ca 3500 f. Kr.

Vid Reiuflodens mynning på Pärnuflodens vänstra strand har det anlagts en stenålderns studieled med belysta informationstavlor för att presentera den uråldriga visdomen av våra förfäder som var bofasta i området.

Vid den 400 m långa studiele

Egenskaper och utrustning