Tädu naturstig

Naturstigen på 3,5 km ligger i Harjumaa i Viimsi kommun vid Randverevägen och går längs skogsvägen. Det tar ca. 1,5 - 2 timmar att vandra igenom rutten i lungn tempo. Det finns 9 punkter på banan. I början finns det en infotavla med karta och introduktion, i slutet finns en picnic-plats. Stigen slutar vid Randverevägen och det är ca. 800 meter längs vägen till startpunkten.
Stigen har betoning på skog: olika träarter presenteras, likaså olika etapper i skogshushållning - vad som görs, hur och när.

Naturstigen på 3,5 km ligger i Harjumaa i Viimsi kommun vid Randverevägen och går längs skogsvägen. Det tar ca. 1,5 - 2 timmar att vandra igenom rutten i lungn tempo. Det finns 9 punkter på banan. I början finns det en infotavla med karta och introdu

Egenskaper och utrustning
Newsletter