Tori herrgård och altarmålningar

Tori by omnämndes första gången 1474. Tori herrgård har varit i tyska, danska och svenska baroners ägo.

De sista ägarna av Tori herrgård (1834-1919) var familjen av baron von Frey. Baron von Frey av Tori skänkte altarmålningar "Golgata" och "Nattvarden" av sin farfar, den balttyska konstnären A. G. von Petzold, målade 1856, till S:t Martinskyrkan i Türi. 1990 blev målningarna stulna från kyrkan men hittades mirakulöst 8 år senare. Dessa målningar av Petzold finns sedan 2005 uppsatta i Tori herrgård i Järvamaa.

Värdfolket kan visa herrgården och berätta om den på franska, engelska, tyska, svenska, danska, norska, finska, ryska och estniska.

Tori by omnämndes första gången 1474. Tori herrgård har varit i tyska, danska och svenska baroners ägo.

De sista ägarna av Tori herrgård (1834-1919) var familjen av baron von Frey. Baron von Frey av Tori skä

Egenskaper och utrustning