Tuhala häxbrunn

Folktraditionen säger - Häxbrunnen börjar koka när Tuhalabrunnens häxor badar bastu i brunnen.
Det är en intermittent källa i en underjordisk å i Nabala-Tuhala karstområde, Tuhala naturskyddsområde som börjar överflöda på storvattentiden och "koka" 100 liter per sekund, när strömmen är minst 5000 liter per sekund i ån. Det är en av de mest unika naturfenomen i Europa, vattentryck uppkommer i den underjordiska ån, det är inte en artesia-brunn.

Den forntida bilden kan ses från en dag till tre veckor. Brunnen är 2,4 m djup, vattnet är lite brunaktigt på grund av att det kommer från mossen.

Folket utsåg Tuhala Häxbrunn till Estlands lokala under år 2012.

Folktraditionen säger - Häxbrunnen börjar koka när Tuhalabrunnens häxor badar bastu i brunnen.
Det är en intermittent källa i en underjordisk å i Nabala-Tuhala karstområde, Tuhala naturskyddsområde som börjar överflöda på stor

Egenskaper och utrustning