Urvaste erosionsdal och sjön Uhtjärv

Urvaste erosionsdal med många bidalar sträcker sig över hela 10 km genom Urvaste kommun från sydost till nordväst, med ett djup på 40 m vid kyrkan.  I dalen finns det 2 stora sjöar: Estlands femte djupaste sjö Uhtjärv (djup 28 m) och Lõõdla (djup 8 m), samt lilla Luhasoo sjön. I översvämningsområdet i mitten av erosionsdalen finns det många källor som ger vatten till åar tillhörande både Väike-Emajõe flodområde och, genom ån Mustjõe, även Koiva flodområde.
Vid Uhtjärvs nordöstra kust ligger platsen för Urvastes äldsta bebyggelse, i fornborgen Linnamäe. Offerkällan mellan Linnamäe och Uhtjärv är känd vid namnet Ögonvattenkälla. Sjön Uhtjärv har anknytning till talrika sägner.

Urvaste erosionsdal med många bidalar sträcker sig över hela 10 km genom Urvaste kommun från sydost till nordväst, med ett djup på 40 m vid kyrkan.  I dalen finns det 2 stora sjöar: Estlands femte djupaste sjö Uhtjärv (djup 28 m) och Lõõdla (djup

Egenskaper och utrustning
#visitestonia