Källa: Väike-Maarja i-punkt

Väike-Maarjas Frihetskrigsmonument

Väike-Maarjas frihetskrigsmonument är ett minnesmärke till dem som stupade i första världskriget och det estniska frihetskriget och öppnades den 14 juni år 1925. Monumentet har två gånger förstörts av kommunister. Monumentet restaurerades med hjälp av Väike-Maarjas Kulturskyddsförening och återinvigdes den 23 juni år 1991. Det ligger i kyrkoherrgårdsparken i närheten av kyrkan.
Väike-Maarjas frihetskrigsmonument är ett minnesmärke till dem som stupade i första världskriget och det estniska frihetskriget och öppnades den 14 juni år 1925. Monumentet har två gånger förstörts av kommunister. Monumentet restaurerades med hjälp a
Egenskaper och utrustning
#visitestonia