Väimela herrgårdsanläggning och park

Väimela herrgårdsanläggning och park

Pärna tee 10, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond

Se på karta

Väimela herrgård omnämns för första gången år 1590. Herrgårdens huvudbyggnad, som den ser ut idag, är från 1952.

Av herrgårdsanläggningen finns rian, bränneriet, arbetarnas ladugård och bostad, mjölkstallet, snickarverkstaden, spannmålsmagasinet med tork, hölogen, ladan och mejeriet bevarade. Den sista godsägaren hette Bernhard von Loewen.

För närvarande förvaltas herrgården av Võrumaas Yrkesutbildningscentrum.
Herrgårdsparken är från 1700-talet. Här växer främst lind, lönn och ek.

Väimelas sjöar Alajärv och Mäejärv binds samman av en å. Söder om Alajärv, i Matussaare ligger godsägarnas begravningsplats och ruiner av kapellet som byggdes 1885.

Herrgården kan endast beskådas utifrån.

Tider och priser
Öppet året runt

Dygnet runt

Egenskaper och utrustning
Vägvisning
Tillträde
  • Skyltat
  • Tillfartsväg med hård vägbeläggning
  • Med kommunal transport
  • Med bil
Närliggande stopp
Buss: Väimela
Koordinater
Se på karta
Platser i närheten
Se på karta