Väimela herrgårdsanläggning och park

Väimela herrgård omnämns för första gången år 1590. Herrgårdens huvudbyggnad, som den ser ut idag, är från 1952.

Av herrgårdsanläggningen finns rian, bränneriet, arbetarnas ladugård och bostad, mjölkstallet, snickarverkstaden, spannmålsmagasinet med tork, hölogen, ladan och mejeriet bevarade. Den sista godsägaren hette Bernhard von Loewen.

För närvarande förvaltas herrgården av Võrumaas Yrkesutbildningscentrum.
Herrgårdsparken är från 1700-talet. Här växer främst lind, lönn och ek.

Väimelas sjöar Alajärv och Mäejärv binds samman av en å. Söder om Alajärv, i Matussaare ligger godsägarnas begravningsplats och ruiner av kapellet som byggdes 1885.

Herrgården kan endast beskådas utifrån.

Väimela herrgård omnämns för första gången år 1590. Herrgårdens huvudbyggnad, som den ser ut idag, är från 1952.

Av herrgårdsanläggningen finns rian, bränneriet, arbetarnas ladugård och bostad, mjölkstallet, snickarverkstaden, spannmålsmagas

Egenskaper och utrustning