Vana-Antsla herrgårdsensemble och park

Vana-Antsla herrgårdsensemble var en av de ståtligaste i Võrumaa. De allra första uppgifterna är från 1405.

De bäst bevarade byggnaderna är förvaltarbostaden, magasinbyggnaden, stallet och vagnslidret (nuvarande gymnastikhall) och trädgårdsmästarens cirkelformade bostad, det s.k. buteljhuset. 

Herrgården har haft många olika ägare genom tiderna. Den siste godsägaren var G. von Ungern-Sternberg som hade herrgården i sin besittning ända tills den exproprierades. Herrgårdshuset har under åren 1921–2004 inhyst olika skolor. 

Den 13,1 ha stora parken anlades i slutet av 1700-talet. Den intressant designade parken med alléer och dammar är mycket artrik. Enligt legenden är ekarna i parken planterade av den svenska kungen.

* Herrgården kan åskådas utifrån.

Vana-Antsla herrgårdsensemble var en av de ståtligaste i Võrumaa. De allra första uppgifterna är från 1405.

De bäst bevarade byggnaderna är förvaltarbostaden, magasinbyggnaden, stallet och vagnslidret (nuvarande gymnastikhall) och trädgårdsm

Egenskaper och utrustning