Rågöarnas militärhistoria

Källa: Jarek Jõepera

Rågöarnas militärhistoria

Rågöarna består av två öar: Stora Rågö och Lilla Rågö. De ligger vid den norra kusten nära staden Paldiski. Båda öarna klassas som naturskyddade områden, tack vare den mångskiftande naturen.

Rågöarna var helt militariserade under Sovjettiden. Där genomfördesprovbombningar, som det fortfarande finns spår av. De tidigare militäranläggningarna har förfallit och det är riskabelt att gå in i dem.

Stora Rågö har upprepade gånger rensats av minröjare, men fortfarande hittar man sprängladdningar, såväl på land som i det omgivande havet. Därför bör man enbart hålla sig runt strandområdet. Det är även riskfyllt att göra upp eld.

På Lilla Rågö har man lyckats bättre med att ta bort sprängladdningar. Där kan man röra sig fritt längs stigar och vandringsleder och tälta på utsedda platser.

När du besöker öarna, håll utkik efter kalkstenshällarna (den högsta klippan är 13 m) och norra Estlands karakteristiska kustsamhälle. För fågelskådare är detta område särskilt intressant. På öarna och i havet mellan öarna finns många stora stenblock. Den största har en omkrets på över 21 m. På båda öarna finns vandringsleder, som tar dig till de vackra utsiktspunkterna.

Hur man tar sig till Rågöarna

Det finns inga regelbundna förbindelser till Rågöarna, men på sommaren kan man enkelt förbeställa en båt genom Kurkse hamn. Dessutom anordnas biljetter för planerade resor. Du kan även paddla havskajak med professionella vandringsarrangörer.

Packa med dig dricksvatten och matvaror och kom ihåg att ta med skräpettill fastlandet.

Uppdaterad senast: 16.05.2018

Tema: Tallinn, Västra Estland, Öar, Norra Estland, Natur och flora och Fauna