Doften av äpplen och kulturhistoria i Piesta Kuusikaru gård i Vändra skog i Pärnu län

I Piesta Kuusikaru gård i Vändra skog i Pärnu län förenar man modern gårdsproduktion med rikligt kulturarv. Värdsfolket som har återställt sina förfäders gård ger även sina gäster kunskaper om småproduktion, allt från hur man pressar juice tills varumärkesuppbyggnad.

Under turen presenterar vi vårt nya ekologiska äppelträdgård, där Piestas äppelprodukter produceras, som man också kan smaka på. Vi pratar också spännande historier om gårdens historia - bland annat hör ni om herr Jannsen, Juhan Liiv och Joosep Toots.
Under det 100:e jubileumsåret för Republiken Estland är det riktigt symboliskt att besöka en gård som har 150 års historia, för att påminna oss om hur Estland som nationalitet kom till.

I Piesta Kuusikaru gård i Vändra skog i Pärnu län förenar man modern gårdsproduktion med rikligt kulturarv. Värdsfolket som har återställt sina förfäders gård ger även sina gäster kunskaper om småproduktion, allt från hur man pressar juice tills varu

Sevärdheter på rutten
Egenskaper och utrustning