Elvas stationsbyggnad

Elvas stationsbyggnad är ett 1800-tals stationsbyggnad av trä, som än idag finns bevarad och är ett kulturmiljövårdsobjekt. Husets karaktäristiska yttre, ursprungliga byggnadskonstruktioner, fasad-detaljer och delar av inredning finns bevarade.

Hjärtat av vandringscentret är väntrummet, där även turistinformationspunkten ligger, som ger information om både staden och semesterområdet kring Elva. I huset finns en seminarielokal som man kan använda för arrangemang av seminarier, utbildningar, presentationer och lärodagar. Dessutom finns restaurangen Waksal i byggnaden som uppskattar närodlade råvaror.

År 2017 återöppnades också den historiska fontänen på torget framför stationsbyggnaden. 

Elvas stationsbyggnad är ett 1800-tals stationsbyggnad av trä, som än idag finns bevarad och är ett kulturmiljövårdsobjekt. Husets karaktäristiska yttre, ursprungliga byggnadskonstruktioner, fasad-detaljer och delar av inredning finn

Egenskaper och utrustning
Newsletter