Elvas stationsbyggnad

Elvas stationsbyggnad är ett 1800-tals stationsbyggnad av trä, som än idag finns bevarad och är ett kulturmiljövårdsobjekt. Husets karaktäristiska yttre, ursprungliga byggnadskonstruktioner, fasad-detaljer och delar av inredning finns bevarade.

Hjärtat av vandringscentret är väntrummet, där även turistinformationspunkten ligger, som ger information om både staden och semesterområdet kring Elva. I huset finns en seminarielokal som man kan använda för arrangemang av seminarier, utbildningar, presentationer och lärodagar. 

År 2017 återöppnades också den historiska fontänen på torget framför stationsbyggnaden. 

Elvas stationsbyggnad är ett 1800-tals stationsbyggnad av trä, som än idag finns bevarad och är ett kulturmiljövårdsobjekt. Husets karaktäristiska yttre, ursprungliga byggnadskonstruktioner, fasad-detaljer och delar av inredning f

Egenskaper och utrustning