Endla Naturskyddsområde och Tooma centrum

Skyddsområdet på 10 161 ha grundades för att bevara mellersta och östra Estlands karaktäristiska högmossar och mossöar samt Pandivere höglands södra lutnings källor.

Naturskyddsområdets centrum ligger i Tooma by i Jõgeva län. Vänligen boka tid för att besöka centret.

Det finns skyltade vandringsleder i Endla Naturskyddsområdet, som ger gästerna möjlighet att bekanta sig med skogsekosystem, ängar och moss, titta på fåglar och lära känna växter. Lederna överlappar delvis, alla kan välja en led enligt sin förmåga:

* Endla insjöns vandringsled - 8 km
* Männikjärve insjöns vandringsled - 2,2 km
* Männikjärve högmoss vandringsled - 7,3 km

Skyddsområdet på 10 161 ha grundades för att bevara mellersta och östra Estlands karaktäristiska högmossar och mossöar samt Pandivere höglands södra lutnings källor.

Naturskyddsområdets centrum ligger i Toom

Egenskaper och utrustning