Industriarvs tur i Västra Estland

Industriarv presenterar utvecklingen av teknologi, arbetsknep och -omständigheter för att hjälpa bättre förstå Estlands kulturarv.
Under andra hälften av 1800-talet etablerades de första fabrikerna - textil- och pappersindustri, destillerier, bryggerier, maskin- och metallindustri. Ännu mer fart fick industrin genom etablering av järnvägar och vattentorn under 1860-70-talet.
När sjöfarten blev allt mer populär under sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet byggdes det ett antal fyr på kustområden. Genom att man utbildade sig mer, började man bygga vattenkvarnar, kalk- och torvugnar. 
Industriarvs tur presenterar Västra Estlands gamla industribyggnader, maskiner och kunskaper som man behövde för att använda dem. Turen är avsedd för både barn och vuxna.

Industriarv presenterar utvecklingen av teknologi, arbetsknep och -omständigheter för att hjälpa bättre förstå Estlands kulturarv.
Under andra hälften av 1800-talet etablerades de första fabrikerna - textil- och pappersindustri, destillerier, bry

Sevärdheter på rutten
Egenskaper och utrustning