Allt du behöver veta om estländare!

Källa: Heiko Kruusi

Allt du behöver veta om estländare!

Två tredjedelar av Estlands befolkning bor numera i städerna men de flesta har sina rötter på den estniska landsbygden. Även havet har betytt mycket för esterna och många har gått till sjöss för att arbeta och för att se och lära känna världen. Ernst Hemingway har noterat förhållandet och skrivit "att runt hela världen finns det en est i varje hamn".

Estland är ett speciellt land som formats av sin historia under vilken folket tidvis lidit svårt av utländska makters framfart och krigande. Särskilt de lite äldre esterna kan kanske upplevas som lite reserverade och tystlåtna men samtidigt stolta över sin nation och den uppnådda friheten. Samhället i dag är ungt, dynamiskt och digitaliserat men skogen och naturen finns ändå alltid närvarande. Här finns en fantastisk natur för de som vill ut och vandra och vackra semesterorter där man får lugn och ro. Estland har över 2000 öar. Flertalet av dessa är små och obebodda men tillsammans med de större, som bebotts av fiskarbefolkning, jägare och jordbrukare har utvecklats en djupt rotad ökultur som Estland är ensamt om bland de baltiska staterna.

Landets yta upptas till 50 % skog. Utan skogen och saunan fungerar det inte, men inte heller utan internationell anpassning och företagsamhet. Med andra ord slår esterna vakt om sin egen kultur men är också öppna utåt. Estland har en befolkning på knappt 1,3 miljoner, men är större än Danmark och Holland till ytan. Estland är bland de minst tätbefolkade länderna i Europa. 190 nationaliteter finns företrädda i landet, 70% är dock etniska ester

Svag religiositet, hög utbildningsnivå och internationell inriktning

Det finns många singlar och ogifta par

Photo by: Mart Vares, Visitestonia

I det estniska samhället finns det många singlar och ogifta par
. Estland är i grunden det minst religiösa landet i Europa. Trots att Estland har ett stort utbud av historiska kyrkor, är det endast lite mer än en fjärdedel av befolkningen som tillhör en viss religion. Lutherdomen är den mest utbredda, i synnerhet bland esterna. Bildning och internationalitet är mycket viktigt för esterna. Den yngre generationen talar förutom estniska naturligtvis engelska.

Egensinniga lyckliga och mycket sympatiska

I Estland är man återhållsam och förbindlig

Photo by: Liina Notta, Visitestonia

Esterna älskar kultur och framförallt musik. Estniska sångfestivaler går tillbaka till 1869, och lockar tusentals sångare vart femte år.Esterna är sympatiska individualister , de är kända för att uppskatta punktlighet, noggrannhet och för att vara arbetsamma. Mot främmande är de vänliga och förbindliga men kan trots det framföra egna åsikter. Kroppslig kontakt är för många främmande; omfamningar eller kindkyssar till hälsning är ovanligt. En undersökning visar att 80 % av esterna anser sig som lyckliga människor.

Estland – ett Nordiskt land

Estland anser sig vara ett nordiskt land.

Photo by: Jussi Ulkunie, Visitestonia

I utlandet är det vanligt att se de tre Baltiska länderna som ett enhetligt område. Sanningen är att länderna är mycket olika och inte ens har något gemensamt språk. Esterna själva räknar sig gärna tillhöra de Skandinaviska länderna. I vilket fall som helst vill man inte att Estland ska betraktas som något östligt land eller en del av Östblocket. De historiska såren har ännu inte läkt.

Mer kvinnor än män- och alla tämligen långa

Det finns många modeller i Estland

Photo by: Mart Vares, Visitestonia

Esterna är i genomsnitt de tredje längsta människorna i världen. I Nederländerna och i Litauen är man ännu längre. Estland har dessutom ett tydligt kvinnoöverskott.

Esterna älskar saunan

Sauna är en nödvändighet.

Photo by: Tõnu Runne, VisitEstonia

Att basta är en del av vardagslivet. Lördag är den traditionella saunadagen. Du kan absolut inte återvända hem som besökare i landet utan att ha provat på den fina gamla estniska bastun där många tillfällen till bad skapas i anslutning till olika festligheter. Även om den UNESCO-listade rökbastuupplevelsen är den mest estniska du kan få, hettar man också upp en verkligt hyfsad finsk bastu.

Uppdaterad senast: 08.12.2022

Tema: Historia och Kultur