De tio bästa vandringslederna i Estland

Källa: Karl Ander Adami

De tio bästa vandringslederna i Estland

Några av de bästa och populäraste vandringslederna i Estland är också några av de mest sökta på vår webbplats. I Estland väntar magnifika vandringsleder med ren natur, vilda djur och frisk luft. Här kan du vandra genom nationalparker, skogar, myrar, längs havet i både lätt och mer krävande terräng. Varje årstid har sin tjusning och Estland kan erbjuda vandring året om. Det finns även några rullstolsvänliga leder och parker. Här är en lista över de tio mest sökta vandringslederna på vår webbplats under perioden 1.01.2022–13.06.2023.

Viru högmosses studieled

Viru högmosse, en av de mest tillgängliga myrarna i Estland, passerar genom skog och myrlandskap som är karakteristiska för Lahemaa Nationalpark. Leden är 3,5 kilometer lång och rundans längd 6 kilometer. Studieleden presenterar vegetationen i en högmosse, gamla sanddyner, rullstensåsen och hedskogen. En plankväg leder dig genom högmossen, med ett utsiktstorn i mitten.Leden är märkt och skyltad. Bra att veta: Plankvägen fram till utsiktstornet (1400 meter) kan passeras med rullstol och barnvagn. Även tornet lämpar sig för personer med olika rörelsenedsättningar. Du får endast gå på plankvägen genom leden, inte cykla. Detta för att bevara vegetationen och landskapet.

Läs vidare

Naturvandringsleden vid Pääsküla moss

Den 4 km långa leden går längs belagda vägar och plankstigar genom olika skogstyper, över kanaler och källor. Vid Männikusidan finns ett 10 meter högt observationstorn där man även kan vila av sig. Stigen kan gås igenom med torra fötter i alla årstider. Den 2 km långa stigen för barn och handikappade går till stor del längs belagda vägar och är i sin helhet (bl.a. plattformer) tillgänglig med barnvagn eller rullstol. Båda stigar har informationstavlor som presenterar lokal natur i mossen. Man får inte tälta, tända eld eller ta med sopor. Man skall plocka bär och svamp en bit borta från broar och stigar, så att även nästa vandraren skall kunna se skogsfrukterna.

Läs vidare

Mukri naturstig

Mukri högmosse nära Eidapere bildades för ca 10 000 – 9000 år sedan genom försumpning av en sjö och anses därför vara en av Estlands äldsta myrar. Intressant att veta: I Mukri högmosse finns det ett 14 m högt utsiktstorn. Vägen till högmossen går längs en lång spång. Mukri sjö i högmossen är en 2,2 ha stor vattentäkt med små öar och vattenliljor. Om du inte är rädd för mörkt vatten, kan du simma här. På torvorna växer det bär som man kan plocka. Mukri högmosse är ett av våra få våtområden som kan passeras torrfotat. Om vandring längs spången känns alltför bekväm, kan du i stället välja snöskovandring.

Läs vidare

Meenikunno myrvandringsled

Stugorna, utsiktstornet och plankvägen lockar naturintresserade till Meeninkunno kärr. Det är en underbar friluftsplats. Här finns de mest vanliga kärrväxterna - finnmyrt, rosling, kråkbär, skvattram, tuvull och på kärrkanten växer det dvärgbjörkar. Mest finns det vitmossor i olika färger. De som har mod kan dricka myrvatten ur det igenväxta diket intill kärrkanten. Bra att veta: Man kan använda plankvägen också med barnvagn eller rullstol.

Läs vidare

Vandringsled i Kakerdaja högmosse

Denna högmosse är en av de största i Kõrvemaa. Hela högmossen omfattar cirka 1000 hektar. Denna natursköna högmosse är speciell för sina många gölar som ligger i ett bälte på två olika höjder. På våren och på hösten stannar tusentals vattenfåglar till på högmossens gölar. Mitt i högmossen ligger Kakerdaja insjö. 750 meter österut om Kakerdaja insjö ligger Hiiesaare mossö på 2,6 h med en artrik monter, som tros vara ett urtida göm- och offerställe. Det har också funnits en offersten på kullen. 4 kilometer av naturvandringsleden totala längd är täckt med plankstig. År 2020 monterade man reflexer på Kakerdaja högmosses Kalajärve led (3,4 kilometer). Vi rekommenderar att du tar med dig ficklampa.

Läs vidare

Vandringsleden i Marimetsa mosse

Den första delen av vandringsleden är en markväg, som går längs en elledning till stömmen i Marimetsa äng och vidare längs bäcken till en skyltad rastplats. Därifrån går plankvägen till Marimetsa mosse. I slutet av vandringsleden finns ett 7,6 m högt utsiktstorn på träplattform. I Marimetsa mosse kan kärr, blandmyrar och högmossar beskådas. Området har ett rikt fågel- och växtliv. Leden är totalt 9 km lång fram och tillbaka, 2 x 2 km av den är plankväg. Räkna med 4-5 timmar i tidsåtgång. Leden är blöt på sina ställen, så glöm inte gummistövlarna! På vandringsleden finns en utedass, bänkar för att vila fötterna, informationstavla med karta och schema på vandringsleden.

Läs vidare

Tuhu mosse och vandringsled

Oidrema-Tuhu kärrmarker är en av de största i sitt slag i västra Estland. Med sitt läge bara 10 km från havet är den utvecklingsmässigt ung. Den östra delen kallas Tuhu kärr och den västra Tuudi högmosse. Även om man efter kriget torkade ut träskmarken, förblev den till stor del orörd av människohand. Bra att veta: Vandringsleden utgörs av 900 m plankväg som man vandrar på cirka 1 tim. Gummistövlar rekommenderas.

Läs vidare

Hüpassaare vandringsled

Den 5 kilometer långa Hüpassaare vandringsled slingrar sig genom försumpande skog till Kuresoo högmosse. Leden påbörjar i eldrastplatsen, där det finns möjlighet att grilla och tälta. Plankvägen passerar genom ett landskap av unika, ovalformade mossgölar till en utkiksplattform där du kan vila benen och njuta av stillheten. Plankvägen tar dig därefter till en mossekupol som höjer sig över omgivningen, där du kan iaktta de bofasta kråkornas spring hit och dit, samt upp på en liten löväng. I slutet på leden finner du Mart Saars Husmuseum.

Läs vidare

Vandringsleden i Väätsa naturskyddsområde

Den 3 km långa Väätsa vandringsled ligger i Järvamaa i Väätsa naturskyddsområde. Syftet med naturskyddsområdet är att skydda högmossar, fattigmyr och moss-skogar. Vandringsledens start är markerad med informationsskylt. När man går längs vandringsleden kan man se en sträcka av den gamla Paide-Tallinn vintervägen. På en 1,2 km moss-sträcka finns vintervägen väl bevarad. Ovanför vintervägen är torvlagrets genomsnittliga tjocklek över 3 m.  Under herrgårdstiden förenade man myrorna i mitten av mossen med dikar, som man än idag kan se, för att ge fuktighet till höängar vid Lokuta flods uppström. Området mellan myrar som har det förändrade vattensystemet är täckt med en 100 år gammal tallskog som är ovanlig.

Läs vidare

Linnutee vandringsleds (Fågelvägens) fågelskådningstorn

LInnutee vandringsleds (Fågelvägens) fågelskådningstorn ligger på Kärevere naturskyddsområde, som är ett av de mest besökta ställen bland fågelintresserade. Här kan du möta mer än 200 fågelarter. Det sex meter höga fågelskådningstornet erbjuder möjlighet att skåda fåglar, deras flytt och bosättning, samt vårens högvatten och varierade å-, äng- och skogsgemenskap. Syftet med området är att skydda rara fågel-, djur- och växtarter samt deras livsmiljöer, skogs- och änggemanskap samt vattenkroppar. De skyddade arter omfattar svart stork, mindre skrikörn, flera fladdermöss arter,  asp (fisk), stensimpa m.m.

Läs vidare
Uppdaterad senast: 14.06.2023

Tema: Gröna semestrar, Natur, flora och fauna