Esternas sätt att städa jorden

Källa: Arne Adar, Visit Estonia

Esternas sätt att städa jorden

Medans världen är klistrad vid skärmar och tittar på Blue Planet som skickar oroande meddelanden om tillståndet på vår älskade planet, så firar esterna Världsstäddagens 10 år. Detta är en fascinerande historia om hur ett land på 1.3 miljoner övertygade mer än 18 miljoner människor att sätta igång att städa planeten.

Ren luft och mat

Photo by: Mariann Liimal, Visit Estonia

Esterna har tidigt lärt sig att ett hem inte är begränsat till fyra väggar. Det är gatorna, dalgångarna, kullarna och floderna som omger oss som också måste behandlas på samma respektfulla sätt som ett hus eller en lägenhet. Estnisk mat och luft är bland de renaste i världen. Så det är ingen överraskning att esterna har gett ut sig på ett uppdrag att fostra resten av världen till denna inställning.

Esterna är duktiga med att organisera samhällsinitiativ

Sång och Dans festlighet listad av UNESCO

Photo by: Jarek Jõepera

Esterna känner väl till hur man samlar folk. Detta framgår vid Sång- och Dansfestligheterna som hålls sedan 1800-talet och som anses vara en av de mest kraftfulla folkrörelserna i Estlands moderna historia. Världsstäddagen, som medför ett starkt tävlingsmoment, börjar den 15 september 2018 klockan 10 på förmiddagen i Nya Zealand och avslutas 36 timmar senare på Hawaii. Under dessa timmar i dagsljus världen runt så tar man bort miljoner ton av övergivet skräp från naturen.

Världsstäddagen är det främsta initiativet av stiftelsen Let's Do It! som har tagit som sitt uppdrag att lokalisera och åtgärda världens avfallsproblem. Rörelsen har engagerat mer än 18 miljoner människor i landsomfattande städningskampanjer och initiativ för nolltolerans mot avfall och slöseri. Detta estniska samhällsinitiativ är nu det största medborgerliga initiativet i världen och direkt ansvarigt för att minska jordens problem med miljoner ton avfall.

Ta del i världsstäddagen du också och dela dina erfarenheter och använd #WorldCleanupDay!

Uppdaterad senast: 30.06.2020