Integritetspolicy och reglerna för cookies

Källa: Joosep Martinson

Integritetspolicy och reglerna för cookies

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy reglerar hur turismutvecklingscentret av Estlands stiftelse för företagsutveckling (EAS) samlar in, använder, lagrar och offentliggör information som samlas in från användare (nedan kallade „Användare“) på webbplatsen www.visitestonia.com (nedan kallad „Webbplatsen“).

Se vår webbplats för närmare information om hur EAS hanterar personuppgifter. Kontakta oss gärna för ytterligare information: help@visitestonia.com.

Personliga identifieringsuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från Användare på olika sätt, bl a (men inte begränsat till) när Användare besöker vår Webbplats, registrerar sig på Webbplatsen, lämnar en order, fyller i ett formulär eller en enkät och även vid användning av andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi har gjort tillgängliga på Webbplatsen. Användare kan vid behov frågas om deras namn, e-postadress och telefonnummer. Å andra sidan kan Användare även besöka Webbplatsen anonymt. Vi samlar endast in personuppgifter från Användare om de anger sådana uppgifter frivilligt. Användare kan alltid vägra ange sina personuppgifter, i så fall kan det emellertid hända att de hindras från att använda någon funktion av Webbplatsen.

Ej personrelaterade identifieringsuppgifter

Vi kan samla in ej personrelaterade identifieringsuppgifter från Användare vid var tid när de besöker vår Webbplats. Ej personrelaterade identifieringsuppgifter kan inkludera den aktuella webbläsaren, type av dator och teknisk information om hur Användaren ansluter till vår Webbplats, t ex information om operativsystemet och webbleverantören och annan liknande information.

Cookies i webbläsaren

Webbplatsen kan använda s k cookies (kakor) för bättre användarupplevelse. Användarens webbläsare installerar cookies på hårddisken för lagring och ibland även uppföljning av information. Användare kan ställa in sin webbläsare så att den förbjuder cookies eller ger en varning om sändning av cookies. Kom ihåg att detta kan hindra funktionen av vissa delar av Webbplatsen.

Hur vi använder insamlade personuppgifter

Turismutvecklingscentret av EAS kan samla in och använda personuppgifter av Användare för följande ändamål:

  • För funktion och administrering av Webbplatsen. Vi kan behöva information från dig för korrekt visning av innehållet av Webbplatsen.
  • För bättre kundservice. Information från dig hjälper oss att besvara kundernas förfrågningar och möta deras behov på bättre sätt.
  • För en mer individuell användarupplevelse. Sammanfattade uppgifter kan användas för att få en bättre översikt över hur Användare som grupp använder de tjänster och resurser som finns tillgängliga på Webbplatsen.
  • För att förbättra Webbplatsen. Vi kan använda återkoppling från dig för att förbättra våra produkter och tjänster.
  • För reklam, tävlingar, enkätundersökningar och användning av andra funktioner av Webbplatsen.
  • För att sända Användare information om teman som vi bedömer kan vara av intresse för dem (vid deras samtycke).
  • För sändning av periodiska e-postmeddelanden. Vi kan använda e-postadressen för att sända information och uppdateringar om Användarens order. Den kan även användas för att besvara frågor och/eller andra förfrågningar. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi tillämpar relevanta praktiker och säkerhetsåtgärder vid insamling, lagring och behandling av uppgifter för att skydda dina personuppgifter, ditt användarnamn och lösenord, uppgifter om dina beställningar och andra uppgifter som lagras på vår Webbplats mot obehörig åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstörelse.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi varken säljer, byter eller hyr ut Användares personuppgifter till tredje parter. Vi kan dela allmän sammanfattad demografisk information med våra affärspartners, pålitliga dotterbolag och reklamleverantörer för de ovannämnda ändamålen, sådan information kan dock inte hänföras till personuppgifter som skulle möjliggöra identifiering av besökare och användare. Vi kan använda tredje parter som tjänstleverantörer för administrering av vår verksamhet och Webbplatsen eller för aktiviteter i vårt namn, t ex sändning av nyhetsbrev eller enkäter. Vi kan dela dina uppgifter med dessa tredje parter för vissa begränsade ändamål, förutsatt att du har gett oss samtycke till detta.

Tid för lagring av Dina personuppgifter

Vi behandlar Dina personuppgifter så lite som möjligt. Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för hantering. Vi reviderar Dina personuppgifter periodiskt, vart 5:e år.

Elektroniska nyhetsbrev

Om en Användare bestämmer sig för att registrera sig för vår e-postlista kommer Användaren att ta del av våra nyheter, information om produkter och tjänster osv. Vi anger detaljerade instruktioner för avregistrering i slutet av varje e-postmeddelande för det fall att Användaren vill avböja e-postmeddelanden, dessutom kan Användaren kontakta oss via Webbplatsen för detta. Vi kan använda tredje parter som tjänstleverantörer för administrering av verksamheten och Webbplatsen eller för aktiviteter i vårt namn, t ex sändning av nyhetsbrev eller enkäter. Vi kan dela dina uppgifter med dessa tredje parter för vissa begränsade ändamål, förutsatt att du har gett oss samtycke till detta.

Tredjepartswebbplatser

Användare kan se reklamer och annat innehåll på vår Webbplats som omdirigerar dem (via länkar) till webbplatser och tjänster av våra partners, leverantörer, reklamleverantörer, sponsorer, licensgivare o a tredje parter. Vi har ingen kontroll över innehållet eller länkarna på dessa webbplatser och vi åtar oss inget ansvar för praktiker av webbplatser som länkas från vår Webbplats (eller som länkar till vår Webbplats). Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster (bl a deras innehåll och länkar) ändras löpande. Dessa webbplatser kan ha egna integritets- och kundserviceregler. När man besöker och kommunicerar på vilken som helst annan webbplats (bl a webbplatser som länkar till vår Webbplats) kommer den aktuella webbplatsens villkor och regler att gälla.

Ändringar i denna integritetspolicy

Turismutvecklingscentret av EAS har rätt att när som helst uppdatera dessa regler. I så fall publicerar vi ett meddelande om detta på startsidan av vår Webbplats. Vi rekommenderar Användare att hålla sig uppdaterade om hur vi skyddar insamlade personuppgifter genom att regelbundet besöka Webbplatsen. Det är viktigt att Användare är medvetna om att de är skyldiga att då och då granska integritetspolicyn och hålla sig uppdaterade om relevanta ändringar.

Godkännande av dessa villkor

Du godkänner dessa regler genom att använda Webbplatsen. Var vänlig låt bli att använda Webbplatsen om du inte godkänner reglerna. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter införande av ändringar i reglerna betraktas detta som godkännande av dessa ändringar. Denna integritetspolicy är upprättad med hjälp av en generator för integritetspolicyer som används av många webbplatser.

Att kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, praktikerna på Webbplatsen eller något annat som gäller användning av Webbplatsen: help@visitestonia.com.


Regler för användning av cookies

Vad är cookies för något?

Som de flesta professionella webbplatser använder även Webbplatsen vissa cookies (kakor) – små filer som laddas ned i din dator för att erbjuda bättre användarupplevelse på Webbplatsen. På denna sida beskriver vi vilka uppgifter som samlas in av cookies, hur vi använder dessa och varför det ibland är nödvändigt att lagra dessa cookies. Vi förklarar även hur man kan förbjuda lagring av cookies, även om detta kan begränsa eller blockera vissa funktioner av Webbplatsen.

Användning av cookies

Vi använder cookies för olika ändamål som beskrivs nedan. Tyvärr finns det oftast inga standardmöjligheter för att förbjuda cookies som inte medför blockering av funktioner som dessa cookies ger Webbplatsen. Om du inte är säker på om du borde tillåta eller förbjuda cookies rekommenderas det att tillåta alla cookies eftersom de används för tillhandahållande av tjänster som du använder.

Att förbjuda cookies

Man kan förbjuda cookies i inställningarna av webbläsaren (detaljerade instruktioner finns under Help/Användarhjälp i webbläsaren). Kom ihåg att om man förbjuder cookies kommer det att påverka funktioner av Webbplatsen och många andra webbplatser som man besöker. När man förbjuder cookies blir även vissa funktionaliteter och funktioner av Webbplatsen blockerade som regel. Därför rekommenderas det att inte förbjuda cookies.

Cookies som vi använder

När du skapar dig ett konto på Webbplatsen använder vi cookies för styrning av registreringsprocessen och allmän administrering. Sådana cookies raderas oftast vid utloggning men i vissa fall lagras de längre för att även kunna komma ihåg dina preferenser efter utloggning.

Vi använder cookies när du loggar in för att kunna komma ihåg inloggningen. Sedan behöver du inte logga in vid varje besök på Webbplatsen. Dessa cookies avlägsnas eller raderas oftast när du loggar ut och de ger åtkomst till begränsade funktioner och delar av Webbplatsen som endast är avsedda för inloggade Användare.

Webbplatsen erbjuder tjänster för beställning av nyhetsbrev eller e-postmeddelanden och cookies kan användas för att komma ihåg om du redan är registrerad och om vissa meddelanden borde visas som endast är avsedda för registrerade / ej registrerade Användare.

Webbplatsen kan använda möjligheter till e-handel och betalning och vissa cookies är absolut nödvändiga för att vi ska kunna lagra din beställning när du flyttar mellan olika sidor och för att kunna korrekt uppfylla din beställning.

Ibland erbjuder vi enkäter till Användare för att få nyttig information om hur vi kan införa mer praktiska verktyg eller få en bättre översikt över Användare. Cookies kan användas för dessa enkäter för att identifiera vem som redan har fyllt i en viss enkät och för att visa detaljerade resultat efter att du har gått vidare till nästa sida.

Om du anger uppgifter via ett formulär på kontaktsidan eller i kommentarfältet så kan cookies användas för att lagra dina användaruppgifter för framtida kommunikation.

För att erbjuda utmärkt användarupplevelse på Webbplatsen har vi aktiverat en funktion som möjliggör att ställa in Webbplatsen efter dina preferenser. För att komma ihåg dina preferenser behöver vi installera cookies så att informationen kan användas varje gång kommunikationen med Webbplatsen påverkas av dina preferenser.

Tredjepartscookies

I vissa undantagsfall använder vi även pålitliga tredjepartscookies. Nedan beskrivs vilka cookies som kan komma att användas på Webbplatsen.

Webbplatsen använder lösningen Google Analytics som är en av de vanligaste och mest pålitliga analyslösningarna och hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra användarupplevelsen för Användare. Dessa cookies kan bl a övervaka hur länge du stannar på Webbplatsen eller dess sidor vilket i sin tur hjälper oss att erbjuda dig innehåll som är av intresse för dig.

Tredjepartsanalys används för att övervaka och mäta användning av Webbplatsen. Dessa cookies kan bl a övervaka hur länge du stannar på Webbplatsen eller dess sidor vilket i sin tur hjälper oss att göra Webbplatsen bättre för dig.

Ibland provar vi nya funktioner och gör mindre ändringar i uppbyggnaden av Webbplatsen. Vid provning av nya funktioner kan cookies användas för att säkra ett kontinuerligt flöde av besökare till Webbplatsen och samtidigt hjälpa oss att förstå vilka optimeringsmetoder som våra Användare uppskattar mest.

Eftersom vi säljer produkter är det viktigt för oss att ha en översikt över hur många av besökarna på Webbplatsen även gör köp – cookies används för att övervaka detta. Detta är även praktiskt för dig eftersom du kan fatta affärsmässiga beslut på bättre sätt och övervaka priser på reklamer och produkter för att kunna njuta av de bästa priserna.

Tjänsten Google AdSense som används för att tillhandahålla reklam använder DoubleClick-cookien för att erbjuda mer relevant reklam på nätet och begränsa antalet visningar av någon viss reklam.

Reklamintäkter används för att täcka kostnaderna för administrering och vidareutveckling av webbplatsen. Riktade reklamcookies som används av denna webbplats är avsedda för att visa dig maximalt relevanta reklamer genom att anonymt följa dina intressen och erbjuda dig liknande produkter.

I vissa fall kan vi erbjuda dig anpassat innehåll med utgångspunkt i information som du har lämnat oss, antingen direkt eller indirekt, dvs genom att ansluta ditt konto i sociala medier. Cookies av denna typ möjliggör oss att tillhandahålla dig innehåll som vi bedömer kan vara av intresse för dig.

Våra reklamer visas av diverse partners och spårningscookies möjliggör oss att se om användare har kommit till Webbplatsen via någon partnerwebbplats, så att vi kan samarbeta med dem på bästa sätt och partners kan erbjuda dig eventuell bonus om sådan bonus gäller vid köp.

Vi använder även knappar och/eller insticksprogram för sociala medier på Webbplatsen som möjliggör dig att på olika sätt ansluta dig till dina sociala nätverk. För denna funktion använder de nedan angivna sociala medierna sina cookies via vår Webbplats som kan användas för att komplettera din profil på dessa webbplatser eller för att komplettera uppgifter som de samlar in i enlighet med deras respektive integritetspolicy; dessa sociala medier inkluderar t ex Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Periscope, Google+

Ytterligare information

Vi hoppas att du har hittat förklaringar som du behöver i detta avsnitt. Om du ändå är tveksam över om du borde tillåta eller förbjuda cookies så rekommenderar vi att hellre tillåta cookies för att säkra att ingen funktion av Webbplatsen blir begränsad. Mer detaljerad information om hur EAS behandlar personuppgifter finns på vår webbplats. Kontakta oss gärna via någon av nedan angivna kanaler om du har ytterligare frågor.

E-post: help@visitestonia.com

Uppdaterad senast: 30.03.2020