Maidla Herrgård

Maidla herrgård, i Ida-Virumaa, nämns för första gången i skrift år 1465. Den barockherrgård vi ser idag byggdes år 1767 av Georg Ludwig von Wrangel.
Sedan år 1925, än till idag, verkar en skola i Maidla herrgård och tack vare detta är det renoverade komplexet en av Estlands mest storslagna kvarvarande barockbyggnader. Herrgården kan du besöka på sommaren, under "De glömda herrgårdarnas besöksdagar" eller på en förbeställd guidad tur. Bra att veta: Byggmaterialet för herrgården togs ifrån lokalområdet: kalket fick man från Samma herrgård och takpannorna från Purtse och Kalvi herrgård.

Maidla herrgård, i Ida-Virumaa, nämns för första gången i skrift år 1465. Den barockherrgård vi ser idag byggdes år 1767 av Georg Ludwig von Wrangel.
Sedan år 1925, än till idag, verkar en skola i Maidla herrgård och tack vare detta är det renove

Egenskaper och utrustning