Minnesmärket Lembitu i Suure-Jaani för omkomna i frihetskriget

Minnesmärket som återöppnades år 1990 är mest känd som Lembitu, troligen på grund av att Estlands första kända befälhavare Lembitu kom från Suure-Jaani trakten.
Minnesmärket öppnades för första gången år 1926 och det förstördes vid två tillfällen, år 1941 och 1949.
Originalskulpturen av skulptören Amandus Adamson finns i Suure-Jaanis skola.

Minnesmärket som återöppnades år 1990 är mest känd som Lembitu, troligen på grund av att Estlands första kända befälhavare Lembitu kom från Suure-Jaani trakten.
Minnesmärket öppnades för första gången år 1926 och

Egenskaper och utrustning