Minnessten till Estlands första nationella sångfestival

Minnesstenen till Estlands första ällmänna sångfest invigdes 1994 på sångfestens 125-årsdag. Upphovsmannen till minnesstenen är Mati Karmin.

Mellan två kvarnstenar (tsarmakten och hårt arbete och åtstramning) finns liksom sädeskorn, som man mal. Man sjunger trots tryck (Mati Karmin XL, 2019).

Den första nationella sångfestivalen ägde rum i Tartu 18-20 juni 1869. Sångfestivalen invigdes i Toomeorg, huvudplatsen för festivalen låg mitt emot nuvarande Peetri kyrkan i föreningen Ressourc’ trädgård, med vacker utsikt över staden och floden Emajõgi. 46 manskörer med nära 800 sångare och 4 blåsorkestrar deltog i sångfestivalen. Det fanns nära 15 000 åskådare.

Minnesstenen till Estlands första ällmänna sångfest invigdes 1994 på sångfestens 125-årsdag. Upphovsmannen till minnesstenen är Mati Karmin.

Mellan två kvarnstenar (tsarmakten och hårt arbete och åtstramning) finns liksom sädeskorn, som man

Egenskaper och utrustning
Newsletter