Orjaku fågeltorn

Orjaku fågeltorn stod färdigt år 2000 och är ett av Estlands största. Om våren och hösten kan man här skåda tusentals flyttfåglar som stannar för att vila i Käinabukten.

Egenskaper och utrustning
Newsletter