Padakõrve vandringsled

Vandringsleden som går i skogen längs en grusväg presenterar myrornas liv. Vi går längs en grusväg som har informationstavlor och skyltar vid myrstackar. Man kan också köra på leden.
Den 3,6 km långa leden börjar vid informationstavlan vid vägen. 
Vandringsleden ligger på Padakõrve naturskyddsområde, vars viktigaste sevärdheter är Estlands kraftigaste befolkning av nordskogsmyror, skogsgemenskap och ett varierat landskap. Syftet med naturskyddsområdet är att skydda nordskogsmyrors befolkning och andra arter som är under naturskydd samt deras livsmiljöer, skogsgemenskap och Kärgandi kamelandskap.

Vandringsleden som går i skogen längs en grusväg presenterar myrornas liv. Vi går längs en grusväg som har informationstavlor och skyltar vid myrstackar. Man kan också köra på leden.
Den 3,6 km långa leden börjar vid informationstavlan vid vägen.

Egenskaper och utrustning